Nhà tăm tre

Chuyên mục nhà bằng tăm tre là nơi lưu trữ và cập nhật tất cả những tài liệu liên quan tới nhà mô hình tăm tre. Từ những hướng dẫn tìm và chọn mua tăm tre chuyên dụng cho tới từng bước làm chi tiết giúp bạn hoàn thiện một mô hình hoàn chỉnh.  

P/S: Trước khi tìm hiểu cách làm cụ thể các mô hình phía dưới, bạn nên tham khảo qua bài viết Cách chọn mua tăm tre handmade chuyên dụng cho mô hình