fbpx

Dây thừng trang trí

Showing all 13 results

Dây thừng trang trí

Lưới dây thừng 12ly khổ 2*3m

1,920,000VNĐ

Dây thừng trang trí

Dây thừng 25 ly – Cuộn 25m

565,000VNĐ

Dây thừng trang trí

Dây thừng 18ly – Cuộn 30m

528,000VNĐ

Dây thừng trang trí

Dây thừng 16 ly – Cuộn 30m

468,000VNĐ
348,000VNĐ
330,000VNĐ

Dây thừng trang trí

Dây thừng cỡ 8 ly – Cuộn 50m

260,000VNĐ
258,000VNĐ

Dây thừng trang trí

Dây thừng 6 ly – Cuộn 50m

230,000VNĐ

Dây thừng trang trí

Dây thừng cỡ 4 ly – Cuộn 50m

180,000VNĐ

Dây thừng trang trí

Dây thừng cỡ 3ly – Cuộn 100m

90,000VNĐ

Dây thừng trang trí

Dây thừng cỡ 2ly – Cuộn 50m

25,000VNĐ