Cách làm thuyền

Cách làm thuyền xốp đồ chơi chạy bằng mô-tơ

Những chiếc thuyền xốp chạy bằng mô-tơ tự chế luôn là món đồ chơi nhận [...]

1 Các bình luận

Cách làm thuyền đồ chơi gắn động cơ quạt nước

Những chiếc thuyền đồ chơi có gắn động cơ luôn có sức hút đặc biệt [...]

Cách làm thuyền xốp đồ chơi gắn động cơ mô-tơ

Từ những vật dụng vô cùng quen thuộc như pin, xốp… bạn có thể tự làm [...]

Cách làm thuyền hơi nước đồ chơi

Động cơ hơi nước là một phát minh vĩ đại của loài người. Có thời kì, [...]