Bộ KIT làm mô hình Nobita đặc biệt

600,000VND 599,000VND

Bộ KIT bao gồm

  • Bản vẽ chi tiết
  • Đầy đủ nguyên liệu để làm giống hình
  • Dụng cụ hỗ trợ việc làm mô hình được thuận lợi