Bộ KIT làm cầu Đà Nẵng bằng tăm tre

452,000VND 372,000VND

  • Tặng bản vẽ kèm bộ KIT
  • Có video hướng dẫn
  • Có đầy đủ nguyên liệu cho 01 mô hình