Bộ KIT 5

916,000 899,000

Bộ KIT bao gồm:

  • Bản vẽ mặt bằng
  • Đầy đủ nguyên liệu
  • Dụng cụ hỗ trợ việc làm mô hình được dễ dàng
Chat với shop ngay
Danh mục: