Bộ KIT 4

407,000 399,000

Bộ KIT bao gồm:

  • Bản vẽ chi tiết
  • Đầy đủ nguyên liệu
  • Dụng cụ hỗ trợ việc làm mô hình được thuận lợi
Chat với shop ngay
Danh mục: