Bộ KIT làm nhà que kem gỗ gắn LED vàng

550,000VNĐ 515,000VNĐ

Bộ KIT gồm:

  • Bản vẽ mặt bằng
  • Các nguyên liệu đủ để làm mô hình
  • Các dụng cụ giúp việc làm mô hình được dễ hơn
Chat với shop ngay
Mã: SP87 Danh mục: