Bộ KIT 2

570,000 550,000

Bộ KIT gồm:

  • Bản vẽ mặt bằng
  • Các nguyên liệu đủ để làm mô hình
  • Các dụng cụ giúp việc làm mô hình được dễ hơn
Chat với shop ngay
Danh mục: