Mô hình biệt thự tăm 2 tầng

1,800,0002,200,000

  • Mô hình làm sẵn, được thực hiện bởi Khéo tay.
  • Kích thước mô hình tổng thể: ~50*27*29cm (D*R*C)
  • Vật liệu chủ đạo: Tăm trắng và tăm nâu cao cấp
  • Mô hình gồm 2 phiên bản, gắn LED và không gắn LED
Mã: N/A Danh mục: