Mô hình khách sạn Mường Thanh bằng tăm tre

3,900,000

  • Mô hình làm sẵn, được thực hiện bởi Khéo tay.
  • Kích thước tổng thể mô hình: ~33*32*50cm (D*R*C)
  • Vật liệu chủ đạo: Tăm trắng và tăm nâu cao cấp
  • Mô hình chỉ có phiên bản Không gắn LED
Danh mục: