Mô hình biệt thự tăm mái chéo có giếng trời

  • Mô hình làm sẵn, được thực hiện bởi Khéo tay.
  • Kích thước mô hình: ~35*30*27cm (D*R*C)
  • Vật liệu chủ đạo: Tăm trắng và tăm nâu cao cấp
  • Mô hình gồm 2 phiên bản, gắn LED và không gắn LED
Danh mục: