Tăm trắng nhỏ 1.6mm, bó 500g

100,000

  • Tăm tre handamde
  • Đường kính 1.6mm
  • Bó 500g
  • Màu sắc nguyên bản của tre Việt Nam
  • Tăm có độ đồng đều và độ dẻo dai cao