Sỏi trắng nhỏ

7,000

  • Túi sỏi nhỏ, dùng trang trí cho mô hình
  • Sỏi trắng, đường kính ~3mm
  • Thích hợp làm tiểu cảnh, sân vườn .v.v.