Logo cho sân Noucamp của Barca

50,000

  • Dùng cho mô hình sân Noucamp bằng tăm tre
  • Logo làm bằng kim loại, có màu sắc
  • Gắn lên sân bằng keo nến