1/2 Combo bộ 30 cây mô hình

80,000

  • Bộ gồm 15 cây trang trí mô hình
  • Kích thước từ 4-16cm các loại
  • Gồm các cây xanh, cây màu
  • Tính bình quân chỉ 5k/cây, giá rất rẻ mà cây lại đẹp
Mã: SP47 Danh mục: