Bản vẽ sân Oldtrafford

69,000VNĐ

  • In khổ A3, tỷ lệ 1:1
  • Làm đúng theo kích thước trên giấy
  • Kết hợp cùng video hướng dẫn để dễ hình dung cách làm
Chat với shop ngay