Bô KIT 3

983,000 960,000

Bộ KIT bao gồm:

  • Bản vẽ mặt bằng
  • Nguyên liệu đầy đủ
  • Dụng cụ hỗ trợ việc làm mô hình được dễ dàng
Chat với shop ngay
Danh mục: