Keo sữa lọ nhỏ

5,000

Keo sữa đặc

Màu trắng sữa

Lọ 30ml

Dán giấy, vải, sợi, dây thừng,…

Chat với shop ngay
Danh mục: