Bộ KIT 1

727,000 699,000

Bộ KIT bao gồm:

  • Bản vẽ mặt bằng
  • Đầy đủ nguyên liệu để làm
  • Các dụng cụ hỗ trợ việc làm mô hình được thuận tiện
Chat với shop ngay
Danh mục: